Inzittendenverzekering

Je hebt bij de aanvraag van een oldtimer verzekering of een autoverzekering vast wel eens de vraag gekregen of je een inzittendenverzekering wil meeverzekeren.

Wat is  dit voor verzekering en wat biedt deze verzekering?

Een schade inzittendenverzekering vergoedt materiële en immateriële schade voor de bestuurder en de passagiers. Je hebt recht op vergoeding van schade als je in de auto zit, maar ook bij het in en uitstappen, tanken, onderweg tijdens een reparatie of als je andere medeweggebruikers helpt. Een inzittendenverzekering zorgt voor een snelle afhandeling van je schade. De inzittendenverzekeraar kijkt niet naar wie de schuldige is bij een schade maar behandelt de gevolgschade meteen.

Voordelen van de schadeverzekering inzittenden zijn:

  • Snelle schadeafhandeling
  • Vergoed ook schade als het niet duidelijk is wie schuldig is
  • De verzekering heeft een uitgebreide dekking

De verzekering voor inzittenden geeft een vergoeding bij de volgende schades:

Letselschade
De geestelijke en lichamelijke schade die je kan oplopen tijdens een ongeval.

Materiële schade
Materiële schade is alle schade die ontstaat aan spullen die je bij je hebt in de auto. Bijvoorbeeld een kapotte broek, telefoon of laptop.

Medische kosten
Gemaakte medische kosten worden vergoed door de inzittendenverzekering, denk aan fysiotherapie maar ook eventuele huishoudelijke hulp.

Inkomstenverlies
Als jij als bestuurder of één van de inzittenden door opgelopen letsel niet meer kan werken wordt het verlies van inkomen (deels) vergoed door de inzittendenverzekering.

Smartengeld
Smartengeld valt onder de dekking wanneer er sprake is van emotionele of psychische schade zoals leed, pijn of verdriet.

Uitvaartkosten
Als jij als bestuurder of één van de inzittenden overlijdt ten gevolge van een ongeval dan vergoedt de inzittendenverzekering (deels) de kosten van de uitvaart. Het verzekerde bedrag is maximaal € 1.000.000,-

Schadeverzekerden inzittenden is mee te verzekeren voor € 42,- per jaar. Als je deze dekking mee wilt verzekeren dan kun je dit op het aanvraagformulier aangeven.

Bereken premie

de OldtimerVerzekering Dekking Inzittendenverzekering