Rechtsbijstand

Wat is verzekerd bij rechtsbijstand?

Met de rechtsbijstanddekking ben je verzekerd voor hulp bij het verhalen van je schade en je hebt recht op juridische hulp bij conflicten. Deze conflicten of meningsgeschillen moeten het gevolg zijn van een situatie die te maken heeft met:

  • Deelnemen aan het wegverkeer met de oldtimer;
  • Het bezit, onderhoud of vervanging van de oldtimer.

Je bent verzekerd in Europa (check landen, groene kaart) voor juridische meningsverschillen over:

  • Voor opgelopen, toegebrachte schade;
  • In een tegen jou aangespannen strafzaak;
  • Een sleep- of reparatie overeenkomst.

Daarnaast ben je in Nederland verzekerd voor alle overige juridische meningsverschillen.

Wat is de vergoeding?

  • Rechtsbijstand in natura

Je krijgt rechtsbijstand in natura. Dat betekent dat je juridische hulp krijgt in de vorm van rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

  • Kosten

De kosten van de juridische deskundigen van de verzekeraar Das worden volledig vergoed. Daarnaast vergoedt de maatschappij (tot maximaal € 25.000,- per juridisch conflict) externe facturen, zoals kosten van de externe deskundigen die DAS moet inschakelen. Tevens worden onkosten van getuigen en de proceskosten die je van de rechter moet betalen, vergoed.

  • Waarborgsom

Je bent tot maximaal € 12.500,- ingedekt voor het betalen van een waarborgsom die nodig is voor je vrijlating of voor het teruggeven van je bezittingen.

  • Onvermogen andere partij om te betalen bij verhaal

Lukt het niet schade aan de oldtimer te verhalen op de tegenpartij omdat de partij niet bij machte is om te betalen? Dan vergoedt DAS de schade tot maximaal € 750,- als de schade ten minste € 125,- bedraagt. De schade moet een gevolg zijn van een onrechtmatige daad.

  • Te laag financieel belang

Is het belang van de kwestie te klein om (nog) kosten van rechtsbijstand te maken? Dan verleent DAS geen rechtsbijstand (meer). Met andere woorden, de inkt is duurder dan de brief. Je ontvangt dan een bedrag dat gelijk is aan het belang van de zaak.

voorwaarden rechtsbijstand