Wettelijke aansprakelijkheid

De meeste mensen weten wat Wettelijke aansprakelijkheid of WA betekent. Kort gezegd je bent aansprakelijk voor schade die je kan aanrichten bij iemand anders. Met name om discussies over schuld en aansprakelijkheid te voorkomen zijn er verkeerswetten beschreven. Een belangrijke wet die er uit springt is de Wegenverkeerswet Art. 185.

Wegenverkeerswet Art.185, bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemer wettelijke aansprakelijkheid

Artikel 185 WvW heeft tot doel om de zwakste verkeersdeelnemer te beschermen tegen een sterkere verkeersdeelnemer. Een sterke verkeersdeelnemer is iemand, die een motorrijtuig bestuurt. Zwakke verkeersdeelnemers zijn daarentegen voetgangers, fietsers en (grofweg) andere bestuurders van voertuigen zonder motor.
In de Wegenverkeerswet Art. 185 staat beschreven dat de sterke verkeersdeelnemer aansprakelijk is tenzij hij of zij kan bewijzen  dat de schuld bij de zwakkere deelnemer ligt. (omgekeerde bewijslast).

Voorbeeld WvW art. 185

Een automobilist heeft geen schuld aan een ongeval omdat een fietser zomaar ineens, zonder te kijken, afslaat. De autobestuurder moet in dit geval bewijzen dat er sprake was van overmacht, opzet of een andere reden waardoor de fietser aansprakelijk is. Dit valt niet mee, je zult getuigenverklaringen moeten hebben etc.
De beweegreden hiervoor is dat de sterkere partij, altijd rekening moet houden met onverwachte gedragingen van de zwakkere partij. Lukt de omgekeerde bewijslast wel dan dient de schade gedeeltelijk of in zijn geheel vergoed te worden door de (verzekeraar) van de zwakke verkeersdeelnemer.

Art. 185 WvW en overmacht

Er wordt niet vaak overmacht toegekend door de rechtstaat of jurisprudentie.
Er is slechts sprake is van overmacht als:

  • De bestuurder van het motorrijtuig niets te verwijten is;
  • De fouten van de zwakkere verkeersdeelnemer(s) zo onwaarschijnlijk of onvoorspelbaar waren, dat de bestuurder van het motorrijtuig hier onmogelijk rekening mee kon houden.

Factoren

  • Met welke snelheid werd gereden;
  • Anticipeerde de sterkere deelnemer op eventuele verkeersfouten van (zwakkere) deelnemer(s);
  • Hoe zag de situatie eruit;
  • Waar en hoe raakten beide partijen elkaar;
  • Leeftijd zwakkere verkeersdeelnemer, gaat het om een kind jonger dan 14 jaar dan ben je als sterkere verkeersdeelnemer 100% aansprakelijk. Je kunt geen beroep doen op “omgekeerde bewijslast” Kinderen zijn per definitie onvoorspelbaar, daar moet je als automobilist altijd rekening houden.

Het kan dus zijn dat je geen “schuld” hebt aan een ongeval maar wel wettelijk gezien aansprakelijkheid bent. In alle gevallen ga je contact opnemen met je verzekeraar. Je WA verzekeraar helpt je met het afhandelen van de schade en zal meteen contact opnemen met de tegenpartij.

Kijk voor andere termen op : Kennisbank OldtimerVerzekering.

de OldtimerVerzekering Dekking Wettelijke aansprakelijkheid