AFM

Wat is de AFM? AFM

De AFM (Autoriteit Financiële Markten), is de gedragstoezichthouder in Nederland die toeziet op de interne financiële markten en pensioenfondsen.
Gedragstoezicht betekent dat er op toe wordt gezien dat partijen correct en transparant handelen en dat ze de juiste informatie geven aan hun partners en klanten. Alle financiële ondernemingen (ook assurantiekantoren) staat onder toezicht en betalen ook mee aan de kosten van het doorlopend toezicht.

De taken van de AFM zijn onder andere:

  • Het toezien op de naleving van de wet op het financieel toezicht. In deze wet staan ook voormalige wetten inzake effectenverkeer, beleggingen en financiële dienstverlening;
  • Handhaving van de wet toezicht accountantsorganisaties en vergunningen;
  • Toezicht op de naleving van het verbond op handelen met voorkennis;
  • Controle op juistheid en aanwezigheid van de financiële bijsluiter of productwijzer.

De AFM kan ook optreden tegen marktpartijen, zij mag handhaven en/of boetes opleggen. In de meeste gevallen wordt er eerst een waarschuwing gegeven aan een partij, soms worden er aanwijzingen gegeven hoe een instelling wel kan voldoen aan bovenstaande wetten. Bij niet navolgen kan er een boete opgelegd worden en publicatie in een dagblad. Er kan ook een dwangsom opgelegd worden. Uiteindelijk kan de toezichthouder er voor kiezen om aangifte te doen bij het OM.

Doel AFM

De minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk, de minister benoemt en ontslaat de bestuurders. De begroting van de toezichthouder moet elk jaar goedgekeurd te worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De AFM heeft tot doel dat particulieren en bedrijven vertrouwen houden in de financiële markten. We weten allemaal dat wantrouwen grote negatieve effecten kunnen hebben voor de economie. De AFM werkt samen met DNB (De Nederlandse Bank). DNB ziet er op toe dat partijen kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen.

Consumenten kunnen op de website van de AFM checken of een financiële instelling is aangesloten en ook of er een waarschuwing voor de instelling geldt.

Gerelateerd:

Kifid
Wettelijke aansprakelijkheid