Calamiteit

Wat betekent calamiteit?

In het Nederlands vertaalt “calamiteit” zich in het Engels naar “disaster” of “calamity”. Dit kan verwijzen naar een breed scala aan gebeurtenissen of situaties, zoals natuurrampen (zoals orkanen, aardbevingen of overstromingen), door de mens veroorzaakte rampen (zoals industriële ongevallen of terroristische aanslagen) of ongevallen die wijdverspreide schade of verlies van mensenlevens veroorzaken. Het kan ook verwijzen naar een noodtoestand of crisis. De term wordt vaak gebruikt door hulpdiensten en overheidsfunctionarissen om een situatie te beschrijven die onmiddellijke actie vereist om het verlies van mensenlevens en eigendommen te minimaliseren.

De overheid heeft voor calamiteiten diverse rampenplannen op de plank liggen. In deze plannen is er van te voren over nagedacht wat we met zijn allen moeten doen als er een ramp ontstaat. Instanties zoals leger en brandweer en politie oefenen vaak een rampscenario, dit is zeer belangrijk. Als er dan ook echt een ramp gebeurd wordt dit achteraf goed geanalyseerd. Deskundigen onderzoeken dan grondig of zo’n rampenplan werkt of dat deze aangepast moet worden.

Wat is een incident?

Een incident is een gebeurtenis of situatie die afwijkt van de normale werking of routine en kan gevolgen hebben voor de continuïteit of veiligheid van een organisatie of systeem. Incidenten kunnen zich voordoen in diverse omgevingen, zoals bijvoorbeeld binnen een bedrijf, in de informatietechnologie, of in de openbare veiligheid. Er zijn veel verschillende soorten incidenten, zoals bijvoorbeeld technische problemen, menselijke fouten, natuurrampen, en cyberaanvallen. Bij een incident wordt meestal gekeken naar de oorzaak, de gevolgen en de manier waarop het incident opgelost kan worden of hersteld wordt.

Een calamiteit is niet hetzelfde als een incident. Het verschil tussen deze twee termen is de mate van verstoring die het oplevert. Een incident gaat vaak om een situatie waarbij schade wordt opgelopen door een fout of ongeluk die nog te repareren is. Een incident kan ook een defect apparaat zijn, erg vervelend, maar in de meeste gevallen wordt er een ongeval of een ongemak mee bedoeld. Een calamiteit is een situatie waarbij hevig letsel of dood zich voordoet. Meestal is een calamiteit een grotere gebeurtenis en kunnen er meerdere personen bij betrokken zijn.