Calamiteit

Wat betekent calamiteit?

De term “Calamiteit” wordt omschreven als “een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening. De gebeurtenis heeft een ernstig schadelijk gevolg, tot zelfs de dood” zoals gedefinieerd in de Wet maatschappelijke ondersteuning van 2015. Hieronder valt elk ongeluk wat direct of indirect tot schade van één of meerdere personen leid door een foutieve of geschade voorziening.

De overheid heeft voor calamiteiten diverse rampenplannen op de plank liggen. In deze plannen is er van te voren over nagedacht wat we met zijn allen moeten doen als er een ramp ontstaat. Instanties zoals leger en brandweer en politie oefenen vaak een rampscenario, dit is zeer belangrijk. Als er dan ook echt een ramp gebeurd wordt dit achteraf goed geanalyseerd. Deskundigen onderzoeken dan grondig of zo’n rampenplan werkt of dat deze aangepast moet worden.

Wat is een incident?

Een calamiteit is echter niet hetzelfde als een incident. Het verschil tussen deze twee termen is de mate van verstoring die het oplevert. Een incident gaat vaak om een situatie waarbij schade wordt opgelopen door een fout of ongeluk die nog te repareren is. Een incident kan ook een apparaat zijn die stuk is, wat erg vervelend is, maar in de meeste gevallen wordt er een ongeval of een ongemak mee bedoeld. Een calamiteit is een situatie waarbij hevig letsel of dood zich voordoet. Meestal is een calamiteit een grotere gebeurtenis en kunnen er meerdere personen bij betrokken zijn.