Kifid

KlachtenInstituut Financiële Dienstverlening

Onafhankelijke en onpartijdige behandeling van klachten van particulieren

Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over een financiële instelling zoals een bank, verzekeraar of een tussenpersoon. De instelling behandelt de klacht onafhankelijke en onpartijdig.

Heb je een klacht, neem dan altijd eerst contact op met je financiële dienstverlener, behandelt die je klacht niet ter tevredenheid dan pas kun je contact opnemen met Kifid. Op de website van Kifid staat de juiste stappen beschreven. Ze hebben ook een sneltest waar je kunt kijken of je op de juiste weg bent.

Het instituut wil op een klantvriendelijke manier met haar professionaliteit en transparantie de consument helpen met een klacht.

Bindend advies

Het Kifid is gericht op het oplossen van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken los van elkaar. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Voorkomen van klachten

Daarnaast richt de instelling zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om van te leren. Financiële dienstverleners krijgen vervolgens advies hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten. Alle financiële dienstverleners zijn verplicht zich aan te sluiten bij het Klachteninstituut.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën.

Wat doet Kifid voor consumenten?

Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure (IKP) van de FD. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.