Verzekerde of Verzekeringsnemer?

Is een verzekerde hetzelfde als een verzekeringnemer?

Bij elke verzekering kunnen er meerdere (rechts)personen betrokken zijn. Wij definiëren verzekeringsnemer als de persoon die de premie van een verzekering betaalt en de verzekering afsluit met de verzekeraar. De verzekerde is de persoon over wie de verzekering gaat en de verzekering betrekking op heeft. De verzekeringsnemer is dus niet hetzelfde als de verzekerde. De verzekeringsnemer en de verzekerde kunnen wél dezelfde persoon zijn.

Daarnaast kennen we nog een derde benaming: de begunstigde. Dit is de persoon aan wie een vergoeding van een verzekering wordt uitgekeerd. Bij een autoverzekering zal dit vaak de verzekeringsnemer zijn maar het kan ook een ander persoon zijn, denk bijvoorbeeld aan een levensverzekering of een ongevallenverzekering.

Bij een verzekering kunnen er dus tot 3 (verschillende) personen sprake zijn. De verzekeringsnemer, verzekerde en de begunstigde:

Verzekeringsnemer

Een verzekerings–nemer betaalt de premie van de verzekeraar en sluit de verzekering af.

Verzekerde

Dit is de persoon over wie de verzekering gaat. Soms wordt de verzekerde genoemd in de polis.

Begunstigde

De begunstigde is de partij waar de uitkering aan wordt uitbetaald in het geval van een claim.

de OldtimerVerzekering Kennisbank Verzekerde of Verzekeringsnemer?