Wat is schade?

We gaan nader kijken wat nu onder autoschade valt en welke schade je kunt claimen bij de verzekeraar.

Wat is autoschade?

We hebben het over autoschade als er een fysiek mankement of verandering is aan het voertuig waardoor deze minder of niet kan functioneren.

Autoschade is simpelweg schade die aan een auto is toegebracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn na een ongeval of als de auto op een andere manier beschadigd is, bijvoorbeeld door vandalisme of weersinvloeden. Autoschade kan verschillende vormen aannemen, van kleine krasjes en deukjes tot ernstige beschadiging van het chassis of de motor. De gevolgen van autoschade kunnen variëren van cosmetische beschadiging tot het onvermogen om de auto te laten rijden. Het is belangrijk om autoschade zo snel mogelijk te laten herstellen om verdere schade te voorkomen.

Voorbeelden van autoschade:

  • Gekanteld wiel
  • Gebroken bumper
  • Verbrijzelde ramen
  • Verbrand motorblok
  • Losgeschoten elektrische kabelwerken
  • Niet-functionerend navigatiesysteem
  • Defecte airbags

Wanneer autoschade claimen?

Niet alle schade krijg je vergoed door de verzekeraar. Hieronder leggen we uit welke schade je kunt claimen. Vergoeding van de schade is  afhankelijk van de dekking van de polis en de schade wordt altijd beoordeeld door een deskundige medewerker van de verzekeraar.

Meest voorkomende auto schade

Brand: We hebben het over brandschade als er schade is ontstaan aan het voertuig door verbranding. Dit kan gebeuren doordat er kortsluiting of onvolledige verbranding is binnen het voertuig. Ook schade door het blussen van brand en schade door roet- en rookontwikkeling worden hieronder gerekend. Kortsluiting, doorbranden en oververhitting vallen hier echter niet onder, maar kunnen wel leiden tot brand.

Diefstal: We spreken van diefstal als het voertuig door een ander wordt meegenomen zonder toestemming van de eigenaar. Eventuele schade aan het voertuig wordt vergoed als deze binnen 30 dagen wordt gevonden. Als de auto niet binnen 30 dagen wordt gevonden, dan kun je de waarde van de auto claimen. De verzekeraar keert een bedrag uit die gelijk is aan de conditie van de auto waarmee een gelijkwaardige auto kan worden gekocht. Je vult een afstandsverklaring in. De verzekeringsmaatschappij wordt dan eigenaar van de auto. Als het voertuig hierna alsnog wordt gevonden, dan wordt de auto door de verzekeraar op een veiling verkocht. Soms heeft de vorige eigenaar het recht om de auto terug te kopen.

Storm: Van storm is er sprake als er schade is ontstaan door natuurkrachten, zoals harde wind of hagel. Er wordt gesproken van storm als er windvlagen zijn van boven windkracht 9. Echter kan bij de verzekeraar schade worden geclaimd vanaf windkracht 7 en hoger. Voorbeelden van storm zijn het losschieten van dakpannen, het neervallen van omgewaaide bomen op je voertuig of zelfs het omwaaien van je auto.

Aanrijding met wild: We spreken van aanrijding met wild wanneer je oldtimer directe schade oploopt door het onvermijdelijk aanrijden van een dier. In het geval van aanrijding met wild is het belangrijk om meteen contact op te nemen met de politie en eventueel de lokale faunabeheerder in te lichten. Wij adviseren ook om meteen een foto te maken van de situatie.

Ruitschade: Ruitschade aan je voor, zij- of achterruit. Dit kan gebeuren door losse kiezels, hagel, of extreme temperatuurverschillen. Je mag nog rijden in je oldtimer in het geval van een kleine ingeslagen ster, maar houd er rekening mee dat deze zich kan vertakken. Reparatie van kleine schade wordt meestal volledig vergoed (bij minimaal beperkt Casco) maar bij vervanging van het raam kan er een eigen risico van toepassing zijn.

Botsen: Er is sprake van een botsing wanneer een voertuig met een ander voertuig of obstakel in contact komt. Meestal is de snelheid zodanig dat er schade optreedt. Er zijn veel verschillende situaties die hierdoor kunnen ontstaan.

Slippen: Slippen gebeurt wanneer het voertuig waar mee wordt gereden te snel een manoeuvre probeert te maken. Dit kan afhangen van meerdere factoren, zoals de aandrijving, gewicht van het voertuig, wegligging en temperatuur. Het meest voorkomende geval van slippen is wanneer de achterwielen van een voertuig beginnen te glijden in een bocht. Dit leidt vaak tot overstuur, gevolgd door het van de weg raken of botsing van het voertuig.

Van de weg raken: Wanneer een voertuig niet meer in staat is om op een normale manier terug op de weg te komen nadat deze is gaan slippen of wanneer de bestuurder de controle over het stuur verliest, kan dit leiden tot het van de weg raken van het voertuig. Vooral in situaties met hoge snelheden kan dit behoorlijke schade opleveren aan de auto en bestuurder. In het geval dat je als medebestuurder zo’n ongeval ziet gebeuren, is het belangrijk om eerst uw eigen veiligheid vast te stellen voordat u hulp gaat verlenen aan de inzittenden. Tip: Verzeker altijd schade inzittenden mee.

Vandalisme: We spreken van vandalisme wanneer er bewust schade is toegebracht aan je oldtimer door iemand anders. Voorbeelden zijn ruitschade doordat een ander een steen naar je auto heeft geworpen, of een kras langs de deuren van een sleutel die hier bij langs is gehaald. Dit soort schade wordt alleen uitgekeerd als je een casco / allrisk dekking hebt, maar er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn:

  • Schade door rellen en ruitschade
  • Schade door (poging tot) diefstal
  • Joyriding (het gebruikmaken van een voertuig zonder toestemming)

Houd er rekening mee dat in het geval van schade door een kind van 14 jaar of jonger, de ouders 100% verantwoordelijk zijn voor de kosten van deze schade. Hier is een speciale regeling voor, namelijk de krassende kinderenregeling. De verzekeraars hebben met deze regeling onderlinge afspraken gemaakt.

Na het indienen van een schadeclaim kan de verzekeraar een uitkering uitbetalen. Een uitkering is het bedrag dat de verzekeraar uitbetaalt na het indienen van een schadeclaim. Het bedrag staat relatief aan de claim die is ingediend en wordt pas uitbetaald wanneer deze is goedgekeurd. Ook is het van belang dat de claim die is ingediend valt onder het verzekeringspakket die de cliënt heeft.