Privacy statement

de OldtimerVerzekering is onderdeel van Veenstra & de Jong Assurantiën

Voor het doen van een aanvraag, mutatie of verzoek via een website is het nodig om persoonlijke gegevens in te vullen. Je heb het recht om te weten wat er met jouw gegevens gebeurt en hoe deze worden vastgelegd. We leggen je op deze pagina uit waar we gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee omgaan.

Aanvragen van informatie, offertes en aanvragen

Je (persoonlijke) gegevens hebben we nodig voor het aanvragen van informatie, offertes en het aanvragen van een verzekering. Maar ze zijn ook nodig om eventueel contact met je op te nemen naar aanleiding van een offerte en voor het afhandelen van een aangevraagde verzekering. Ook voor het wijzigen of beëindigen van een oldtimer verzekering en voor het goed begeleiden/afhandelen van schade hebben we je gegevens nodig. Dit geldt alleen voor verzekeringen waarvoor we tussenpersoon zijn.

Links naar andere websites

Op onze website kan je links naar andere websites aantreffen. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de omgang van deze organisaties met jouw gegevens. Bekijk hiervoor het privacystatement, als die er is, van de betreffende website.

Bescherming persoonsgegevens

Veenstra & de Jong Assurantiën B.V. garandeert je dat we met jouw persoonlijke gegevens heel zorgvuldig om gaan. We geven ze niet aan anderen, behalve aan financiële instellingen waarvan je informatie, een offerte of een aanvraag via ons hebt aangevraagd. Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Zo willen verzekeraars en volmacht organisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Veenstra & de Jong Assurantiën BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan.

Wil je meer weten over het cookies gebruik van Veenstra & de Jong Assurantiën? klik dan hier

Klachten / Vragen

Voor klachten of vragen over ons privacybeleid kun je contact opnemen:

Contactgegevens

klacht indienen

Wijzigingen

Wij behouden het recht wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Controleer daarom regelmatig deze pagina.

de OldtimerVerzekering Privacy statement